aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 8

Toruń
ul. Grunwaldzka 33/35


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20215
rok 20221994
rok 20234795
rok 20242382
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 20221910063
rok 20234710068
rok 2024239553

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023643
rok 2024519

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 2022199455
rok 2023479556
rok 2024238656

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 2024

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 20221910079
rok 20234710079
rok 20242310083

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221944
rok 20232773
rok 20241862

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023627
rok 2024

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20234
rok 20243

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20232
rok 2024

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023710
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności