aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 3 IM. JURIJA GAGARINA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz
ul. Jana Pestalozziego 18


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202113191
rok 202214090
rok 202311693
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211319655
rok 20221409550
rok 202311610066

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20221227
rok 2023551

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211319660
rok 20221409563
rok 202311610069

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219610
rok 202210010
rok 20237914

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211309874
rok 20221399977
rok 202311510077

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216854
rok 20228957
rok 20237558

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20232

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212210
rok 2022219
rok 2023167

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211028
rok 20221142
rok 20231144

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022832
rok 20234

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211733
rok 20222730
rok 20231924

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20222
rok 2023614

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności