aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 3 IM. JURIJA GAGARINA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz
ul. Jana Pestalozziego 18


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202113191
rok 202214090
rok 202311693
rok 202410994
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211319655
rok 20221409550
rok 202311610066
rok 202410910055

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20221227
rok 2023551
rok 20241216

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211319660
rok 20221409563
rok 202311610069
rok 20241099973

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219610
rok 202210010
rok 20237914
rok 20247113

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211309874
rok 20221399977
rok 202311510077
rok 20241089880

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216854
rok 20228957
rok 20237558
rok 20247461

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20232
rok 20244

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212210
rok 2022219
rok 2023167
rok 20244

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211028
rok 20221142
rok 20231144
rok 20241037

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022832
rok 20234
rok 20244

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211733
rok 20222730
rok 20231924
rok 20242524

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20222
rok 2023614
rok 20244

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności