aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz
ul. Ignacego Łukasiewicza 3


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202111072
rok 202210891
rok 20237098
rok 20247698
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211109052
rok 20221089854
rok 20237010064
rok 20247610061

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211728
rok 20223
rok 2023562
rok 20242

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211108353
rok 20221089460
rok 20237110062
rok 2024769869

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211514
rok 20221521
rok 20233
rok 2024919

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211099780
rok 20221089982
rok 20237010084
rok 2024769883

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216073
rok 20228461
rok 20235263
rok 20244567

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022736
rok 20231026
rok 2024540

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211821
rok 20221326
rok 2023529
rok 20241134

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211138
rok 20221242
rok 20231443
rok 2024937

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20222
rok 20233
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212842
rok 20221359
rok 20232034
rok 20242047

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20223
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności