aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

KATOLICKIE LICEUM ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Gorzów Wielkopolski
ul. Michała Drzymały 36


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20213381
rok 20224067
rok 20232470
rok 20242762
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021339658
rok 2022409549
rok 2023249558
rok 20242710054

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022938
rok 2023832
rok 20241130

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021318749
rok 2022407244
rok 2023247048
rok 2024276237

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20224
rok 20233
rok 20243

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021279667
rok 2022378158
rok 2023229079
rok 2024278568

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211255
rok 20222144
rok 20231763
rok 20241643

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022927
rok 20233
rok 2024524

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 20231
rok 20243

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022545
rok 20233
rok 20244

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20223
rok 20233
rok 20243

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023522
rok 20243

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20224
rok 20231
rok 2024624

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20232
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 20223100
rok 20232
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności